Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

bessinda

March 07 2017

bessinda
8017 c607 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakiks kiks
bessinda

February 26 2017

bessinda
9769 33b2 390
Reposted fromjasminum jasminum viaelusive elusive
8091 c687 390
0536 36c5 390

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viastylte stylte

February 20 2017

bessinda
9411 5d98 390
Reposted fromShini Shini viasatyrlane satyrlane
bessinda
2827 416b 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaataga ataga

July 08 2015

bessinda
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaRozaa Rozaa
bessinda
Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.
— Lucy Maud Montgomery, Błękitny Zamek
Reposted fromnonapewno nonapewno viadlabeki dlabeki

July 05 2015

bessinda
3995 af96 390
bessinda
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert

June 29 2015

bessinda
bessinda
4201 1829 390
bessinda
balonik
Reposted frommajkey majkey viawelocyped welocyped
0380 3cb8 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viawrazliwa wrazliwa

June 09 2015

bessinda
Reposted fromnaich naich vianoe noe
bessinda
8719 99a3 390
Reposted fromalicemeow alicemeow vianoe noe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl