Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

3678 5c0a 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore via12czerwca 12czerwca

January 29 2018

bessinda
Nie sądziłam, że istniejesz. Gdybym tylko wiedziała - mogłabym iść odważniej przez świat. Nie zatrzymywałabym się w niepotrzebnych miejscach i nie gubiła niepotrzebnie rozsądku. Nie oddawała swojego serca w nieodpowiednie dłonie i swoich myśli nie próbowała dopasować do nietrafionych wyobrażań, których przecież trochę w moim życiu było. Gdybym tylko wiedziała, że jesteś - biegłabym do Ciebie ze wszystkich sił i do utraty tchu. Nie wiedziałam. A Ty byłeś. Byłeś. Cały czas chodziłeś tymi samymi ulicami, co ja. I czy ja wiem? Może minęliśmy się nawet kilka razy zupełnie nie-przypadkowo. A niebo i gwiazdy czekały na odpowiedni moment, aby połączyć nasz krwiobieg. Wiesz, ja nie wiedziałam, że istniejesz - ale chyba czułam, że gdzieś jesteś. Miałam Cię zawsze pod skórą. Byłeś częścią mojej duszy, jeszcze zanim mogłam Cię dotknąć i poczuć wszystkimi zmysłami. Zanim zrozumiałam, że to Ty.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaover-land over-land

January 17 2018

bessinda
9255 7903 390
Reposted fromdobby dobby

January 02 2018

bessinda
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaweruskowa weruskowa

January 01 2018

bessinda
3568 9bbd 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viajedriq jedriq

December 30 2017

5150 7aca 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra

November 04 2017

bessinda
3160 d9c9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahouseofpain houseofpain
5582 d714 390

nakedly:

(-19 degrees celcius so the windows have frosted snowflakes on them) 🙃// insta @annikabansal (at Djursholms Torg)

Reposted fromhawke hawke viamrsmean mrsmean

October 23 2017

8939 d6a2 390

four-flats:

“can you stop playing the Tchaikovsky sonnets just because he was gay?”

“quiet, here’s the chorus”

Reposted fromymirjotunn ymirjotunn
bessinda
4101 0d37 390

September 11 2017

4669 3657 390

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viabarszczowa barszczowa

September 10 2017

6360 35a9 390
Reposted fromczarnybez czarnybez viamisery misery

September 09 2017

bessinda
4454 5688 390
Reposted fromechium echium viaviva-salvadore viva-salvadore
bessinda
Adam Elsheimer - The Flight into Egypt, detail
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viafreska freska
0918 b2b5 390

serious:

i’m happy

Reposted fromAmericanlover Americanlover viafreska freska

August 23 2017

bessinda
1265 0674 390
Reposted fromtwice twice viaou ou

August 02 2017

bessinda
5303 cddf 390
Reposted frompalesoap palesoap viaszarakoszula szarakoszula

July 30 2017

4210 707f 390
Reposted fromanbica anbica viakrolik krolik

July 19 2017

bessinda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl