Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

8540 9973 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSenyia Senyia

April 02 2018

bessinda
8867 8522 390
Reposted fromlaters laters

March 16 2018

8088 322f 390

Gesaffelstein - Numéro, Octobre 2013

Reposted frombackground background viaszydera szydera

March 14 2018

bessinda
6371 dcc5 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaJessSilente JessSilente
bessinda
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viaJessSilente JessSilente
bessinda
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
bessinda
1266 374f 390
Reposted fromomphh omphh viaLuukka Luukka

March 13 2018

bessinda
5043 446e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris
1376 dbc4 390

March 12 2018

bessinda
5055 74d9 390
Reposted fromGIFer GIFer viaslova slova
bessinda

March 10 2018

1428 176b 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaathlin athlin

March 08 2018

bessinda
3806 5b70 390

March 07 2018

bessinda
8422 e39a 390
Reposted fromparafina parafina viastuckedinsoul stuckedinsoul

March 05 2018

bessinda
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo

February 25 2018

bessinda
bessinda
2979 4e74 390
Reposted fromGIFer GIFer viagruetze gruetze

February 23 2018

bessinda
1681 abf9 390

February 18 2018

bessinda
4120 f0a4 390
3678 5c0a 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl